Centrum sebepoznání

Společně poznáváme sami sebe a učíme se projevovat a sdílet své talenty.

 

 Centrum sebepoznání

je živý prostor, kde se setkává nejhlubší, jednotná podstata s naším individuálním Já, v každodenním životě a vztazích.

Náš společný sen / Naše vize

Našim největším přáním je život ve zdravé, svobodné a funkční společnosti, která je v souladu s životním prostředím a stojí na trvalých hodnotách jako jsou důvěra, vzájemná empatie, podpora a právo každého na důstojný život.

Jak vnímáme současnou společnost?

Tak jako má život své různé fáze a příroda roční období, tak i lidská společnost prochází nevyhnutelným vývojem. Zdánlivé problémy, možný odklon od vlastní přirozenosti nebo případné nepříznivé následky dřívějších lidských rozhodnutí je dnes možné snadno proměnit v ohromnou sílu, vlnu spolupráce a inspirace, stejně tak jako se na jaře probouzí a rozkvétá příroda a ve stáří dozrávají zkušenosti v poznání a moudrost.

Jak vnímáme roli jednotlivce?

Asi tak jako pan Werich, když zpíval: “Ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady udělají moc.”. Člověk pro nás není produkt nebo číslo ve statistice. Jsme si vědomi neomezeného potenciálu, který je v každém z nás ukrytý, stejně tak jako je oheň v křesadle. 

Každá skupina, celek, rodina i celá společnost jsou vytvořeny z jednotlivců. Stejně jako i ta nejdelší cesta vždy začíná prvním krokem, tak i každý z nás má možnost (právo) přestat podporovat a dělat to, s čím vnitřně nesouhlasí. Někdy to může být mnohem více, než se snažit věci měnit. Když takto v sobě člověk najde sílu, je pak snadné naopak věnovat svoji pozornost něčemu smysluplnému, což s sebou vždy přináší pocit štěstí a naplnění.

Co pro nás znamená rodina?

Může se zdát, že žijeme ve světě plném cizích lidí. Vlastně úplně každý, kdo je nám nyní blízký, byl také cizím, před tím než jsme ho poznali blíže. Rodina pro nás znamená pocit bezpečí, pocit, že někam patříme, že tady nejsme sami.

Za naši rodinu vnímáme každého, kdo sdílí stejné nebo podobné vnitřní hodnoty a není mu lhostejný náš život. Mezi naše hodnoty neodmyslitelně patří upřímnost, rovnost, sounáležitost, laskavost a důvěra. Velmi oceňujeme každého, kdo je a nebo chce být autentický ve svém cítění, nebojí se uznat svoji chybu, nebo projevit zranitelnost, protože víme, že v opravdovosti je skryta naše největší síla.

Kdo jsme?

Jsme lidé; občas chybující, zranitelní. I když se to někdy těžce přiznává, tak to ve svém nitru všichni víme. Každý jsme tak jiný, jedinečný, s individuálním smyslem pro vnímání světa, a to i přes to, že jsme ze stejného těsta. Nejspíš má s tím, že jsme tady, své do činění i Láska v některé ze svých podob.

V co věříme?

Jsme tolerantní k jakékoli víře nebo ideálu. I přes to si myslíme, že je nejdůležitější nejdříve poznat sebe sama a věřit v sebe – pochopitelně v sounáležitosti s celkem. Protože pokud neznáme pravdu sami o sobě, tak můžeme jen těžko porozumět druhým.

Naše poslání

Vytváříme a podporujeme vzájemně propojené komunity a veřejně prospěšné projekty. Aktivně se podílíme a spolupracujeme na rozvoji trvalých hodnot ve společnosti. Probouzíme a rozvíjíme náš skutečný potenciál. Sdílíme naše příběhy, vzájemně se inspirujeme.

 O projektu

Centrum sebepoznání

  Tento projekt vznikl jako odpověď na niterné volání po smysluplném, svobodném a naplněném životě i vztazích.

  Záměrem tohoto prostoru i webového portálu je fungovat tak trochu jako maják – světlo, které pomáhá navigovat mořeplavce či poutníky na jejich cestě domů.

  Slouží jako živá připomínka toho, že tady nejsme sami, že nejsme oddělení od celku, a pomáhá hledajícím při jejich probouzení ze zapomnění.

  Tvořím, abych žil, sdílel a inspiroval. Volám touto cestou do světa, hledám své bratry a sestry, spící i probuzené. Spojme se, spolupracujme, sdílejme, milujme společně život a naše poslání.

Cíle projektu:

  Probouzet, otevírat a rozvíjet náš skutečný potenciál a společně tak přispět k celospolečenskému růstu kvality života a vzájemné empatie.

  Vytvářet a podporovat komunitu lidí a skupin, vzájemně spolupracující a sdílející stejné hodnoty a cíle.

  Za tímto účelem podporovat existující a zakládat nová Centra sebepoznání, sloužící jako bezpečná a podpůrná místa setkání.

  Vzájemně se vzdělávat, sdílet znalosti, zkušenosti, sítě společenských kontaktů a výhod a příležitostí z toho vyplývajících.

  Realizovat projekty a pořádat společenské, vzdělávací, osvětové a kulturní akce, pobyty a semináře zejména z oblasti sebepoznání, zdravých vztahů a zdravého způsobu života, který je v rovnováze s životním prostředím.

  Provozování a rozvoj webového portálu centrumsebepoznani.cz

  Zajištění a správa finančních prostředků nezbytných pro podporu projektů a činností spojených s naplňováním cílů komunity.

Začátky, vývoj, současnost:

Začalo to někdy ke konci roku 2012. Něco se změnilo – i když na povrchu bylo vše v podstatě stále stejné.

V roce 2013 se začaly formovat první základy. Měl jsem v Ostravě velký dům, ve kterém jsem podnikal a začal jsem si uvědomovat, že je škoda, že je takový hezký prostor vlastně většinu času, krom meetingů a administrativy, nevyužitý a prázdný.

Rostla ve mě potřeba dát mému životu smysl a více se setkávat s podobně naladěnými lidmi, ne jen s těmi, se kterými dělám obchod, ale ve skutečnosti si příliš nerozumíme.

Začal jsem ve volném čase organizovat spontánní přátelská setkání a velmi mě překvapila odezva. I když nás tehdy byla jen menší skupinka, tak jsem skrz to poznal nové, skvělé přátele, naučil se nové věci a nasbíral kvantum inspirace.

Měl jsem peníze, prostor a touhu po smysluplnějším životě. Za tímto účelem jsem formuloval záměr a založil občanské sdružení Vysoká škola života.

Následné roky přinesly do mého života spoustu pozitivních změn a také velké výzvy. Učili mě různými způsoby, že o lepším světě nestačí jen snít, měnit něco venku, ani posuzovat to, co je špatné, ale že já sám se musím stát tou změnou, kterou chci vidět. Opravdu to sám žít, tyto hodnoty a kvality ztělesňovat. Byl to pro mě velmi náročný proces a to hlavně taky proto, že jsem neměl žádný návod, mapu ani zkušeného průvodce. Musel jsem jít způsobem „pokus, omyl“.

Vize se do života vracela v podobě různých malých i velkých projektů a postupně zrála. Poznal jsem světy podnikání i neziskových organizací. Navštívil jsem a žil v různých komunitách, společenstvích, skupinách, centrech, kde jsem nasbíral mnoho cenných zkušeností a také přišel o mnoho iluzí.

Obrovské množství energie, času i peněz jsem investoval do projektu zdravé sociální sítě, kterou jsem navrhoval – nekomerční alternativy, která by místo falešné identity podporovala tu ryzí. Neznal jsem však tehdy své hranice a vyhořel jsem při tom. Hotová řešení jsme použili např. v projektu Akademie soběstačnosti, nebo v aktuálně klíčícím projektu soc. sítě Maitreja. (Projekt byl stavěn jako open source, kdyby to někoho zajímalo).

V roce 2018 jsem realizoval projekt Centra sebepoznání, kde se podařilo během jednoho roku přeměnit zanedbaný komplex několika budov v krásné přírodě středních Čech na funkční, velmi příjemný prostor. Zde jsme realizovali různá sebepoznávací setkání a pobyty skupin i jednotlivců. Tento pilotní projekt jsme se po prvním roce rozhodli ukončit, jelikož majitel chtěl dále užívat prostor primárně k soukromým účelům.

Jaro 2020 přineslo mnoho nových podnětů. Spolek Vysoká škola života byl krátce před společenskými změnami, vyvolanými karanténou corona, transformován na Centrum sebepoznání z.s. I díky těmto změnám mě život po několika letech přivedl zpět do malebné vesničky Hojava, ideálního místa pro srovnání priorit a přeměnu zdánlivé krize v obrovský tvořivý potenciál. Různé vedlejší aktivity byly díky zákazům zrušeny, a tak se vytvořil prostor dále nečekat a „rozdělat oheň“ na místě, kde člověk zrovna je, a z toho, co má k dispozici.

V současné době celosvětových a společenských změn vnímáme ještě mnohem větší důležitost sdílení funkčních přístupů k životu, vztahům a životnímu prostředí, než kdy dříve.

Možnosti spolupráce:

…připravujeme 🙂

 Kdo jsme:

Libor Váňa

Libor Váňa

Tvůrce, průvodce, vizionář

Libor ve svém životě prošel hlubokou vnitřní proměnou. Úspěšné podnikání, peníze, workoholismus – stejně jako svobodný život v přírodě mimo systém a škatulky. Jeho darem je všestrannost a vytrvalost. Má bohaté zkušenosti se sebepoznáním, změněnými stavy vědomí, nekonvenční náhled na smrt, život a Bytí. Jeho srdcovou záležitostí jsou pobyty ve tmě, kde prožil zatím celkově 108 dní a pracoval také jako průvodce terapií tmou. Jeho nejdelší pobyt trval 50 dní. Prošel si kompletní změnou životosprávy a v roce 2014 i 40 denním půstem. Je parťákem a průvodcem na cestách sebepoznání, poutníkem a alchymistou, stejně jako obyčejným člověkem. Libor pomáhá lidem zorientovat se v jejich vnitřních světech, nalézt své talenty a znovu si vzpomenout, kdo skutečně jsou. Otevírá lidská srdce a přináší jasnost do našich životů.

Více informací o mně a mé služby naleznete ZDE.

Tady můžeš být i Ty!

Tady můžeš být i Ty!

Hledáme další členy našeho týmu. Líbí se ti hodnoty, které sdílíme a chceš přispět svojí jedinečností, talenty, zkušenostmi, zdroji, radostí a láskou tomu, abychom naplnili vizi společného života v rovnováze, vzájemné empatii a sounáležitosti mezi námi i našim životním prostředním?

Možnosti spolupráce brzy najdeš na webu. Napiš nám, domluvíme se 🙂

 Video blog

 Rozhovory

Rozhovor o životě a sebepoznání

Rozhovor s Liborem o době „covidové“

 Příspěvky 

Podpořte nás

Podpořit tyto aktivity a tvorbu můžete zasláním libovolné částky na účet neziskové organizace Centrum sebepoznání z.s. 2701808466/2010. Jakákoli podpora je pro nás velmi důležitou zpětnou vazbou a také motivací pokračovat dál.

Do zprávy pro příjemce můžete uvést "dar". Budu také rád, když mi napíšete, abych vám mohl poděkovat, případně poslat i darovací smlouvu  

dekuji@centrumsebepoznani.cz