VĚDOMÍ A POSÍLENÍ MUŽSKÉHO PRINCIPU V NÁS

Tohle se týká každého z nás, nezávisle na tom, jestli jsme mužem nebo ženou. Pokud je náš život v nerovnováze, můžeme zažívat různé podoby frustrace, bezmoci, nenaplnění, vyčerpání, či přehlcení, bezcílnosti, prázdnoty, tlaku, stresu nebo konfliktu. Uvědomění dvou základních životních principů – mužského a ženského, ti může pomoci se znovu narovnat, začít vnímat rovnováhu a své další kroky vést nejen v souladu se svojí jedinečností, ale také s prostředím a vztahy, ve kterých žiješ.

Co že to vlastně znamená mužský princip, krom toho, že je opačnou polaritou toho ženského? Ten ženský si můžeš představit jako vodu a ten mužský, jako její břeh. Bez vody by nebylo života, a ani náš vesmír, by nemohl dostat svoji podobu bez lůna Božské matky. Bez mužského principu by však ani Božská matka nemohla být matkou, její lůno lůnem, voda řekou, ani oceánem, naše mysl by neznala jazyk, ani slova a všechny pocity i barvy by byly stejné.

Mužský princip je pohyb, světlo, struktura, udává formu, podobu, kvalitu, je jménem, množstvím, proniká, ve své podstatě je čistě dávající.

Jedna polarita bez druhé nemůže být, společně tvoří mnohost v jednotě. Jejich setkáním je vztah a ten máme v sobě, stejně jako okolo nás. Harmonický vztah můžeme nazvat láskou, ten neharmonický třeba konfliktem. Podle množství lásky a konfliktů můžeš nahlédnout míru souladu a rovnováhy těchto principů ve svém životě, vztazích i ve společnosti.

Proč je podle mě důležité zaměřit svoji pozornost ke zvědomění a posílení mužského principu? Opakuji, že nezáleží na tom, jestli jsi mužem nebo ženou. 

Podle mě nám chybí zdravá míra, v množství a přehlcení zapomínáme na kvalitu, přijímání a naplnění se ztratilo v nenasytnosti, komunikace často postrádá záměr a jasnost. Nevíme, že můžeme mít, či máme vlastní hranice, možnosti, limity a tak také chybí pochopení a respekt k hranicím a možnostem druhých. Bez vlastní integrity je prakticky nemožné přijmout zodpovědnost za svůj život, člověk je pak snadno ovlivnitelný, je jen jakýmsi kolektivním kondenzátem, poslušnou součástí stáda normálnosti a to i v případě, že je rebelující “černou ovcí”.

Sám jsem často trpěl pocity nedostatku v různých životních oblastech, protože jsem se srovnával, neuměl jsem říct dost. Bál jsem se, že když se postavím sám za sebe, tak že zůstanu sám a tak jsem radši byl “normální”. Ignoroval jsem zdravou míru i hranice, pospíchal jsem, trhal nezralé ovoce. Hojnost a nadšení střídaly deprese a zklamání, protože jsem skrze program sebestřednosti přestal vnímat své pocity a naplnění. Přebíral jsem zodpovědnost za druhé a tak jsem se skrze pocit sebedůležitosti zdánlivě vyhýbal té své. Každá naděje i víra s sebou nesla příchuť marnosti, protože jsem nevěděl, že mohu rozlišit své vědomí od strachu. Ano, je to možné.

Mohlo by se zdát, že současná situace ve světě je způsobena hlavně muži, mužským principem, rozumem a že bychom tedy měli posílit spíše ten ženský princip. Možná na tom něco je, ale řekl bych, že posílit, nebo lépe kultivovat (zušlechtit, zúrodnit, pozvednout) ženský princip můžeme jen díky a skrze silný, zdravý, laskavý a pravdivý mužský princip. Všichni máme v sobě potenciál, odvahu i sílu budovat nebo alespoň přestat zrazovat svoji vlastní integritu. Společně se můžeme podporovat a inspirovat, můžeme spolupracovat, transparentně a smysluplně komunikovat. Můžeme přestat slepě bojovat, poháněni iluzemi strachu a místo toho můžeme tvořit svět, ve kterém je důstojné místo pro každého.

autor: | 24. 7. 2021 | Články, Sebepoznání

Máte nějaké vlastní téma, nebo životní situaci, ve které byste se chtěli lépe zorientovat a nebo ji pochopit, přijmout, uvolnit? Rádi byste se spojili s vnitřním Zdrojem, našli rovnováhu a nebo konečně našli řešení opakujících se problémů ve vztazích, nebo jakékoli jiné oblasti? Můžete využít některou z mých individuálních služeb, které najdete ZDE.

Najdeš mě také na sociálních sítích:

 Další příspěvky v kategorii:

ZNEUŽÍVÁNÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE

ZNEUŽÍVÁNÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE

Není důležité co děláš, ale jaké jsou tvé vnitřní motivace. Používáš-li svoji duchovní energii k tomu, aby jsi něco získal, něčeho dosáhl, měl pod kontrolou, zajistil si hojnost, lepšího partnera, větší dům, více peněz, tak jen prohlubuješ své otroctví. Chceš-li na...

ÚZKOST A DEPRESE

ÚZKOST A DEPRESE

jsou naši důležití pomocníci. Pokaždé, když zažíváme úzkost, tak nás duše skrze prožitek emocionální a nebo fyzický upozorňuje na to, kde jsme svázaní a nebo jinak omezení falešnými přesvědčeními, iluzemi a nebo různými traumatickými otisky zapsanými v našem nervovém...

KDYŽ PŘIJDEŠ O ILUZE

KDYŽ PŘIJDEŠ O ILUZE

tiše v sobě nechej všechno doznít. Do tvého života vstoupila milost. Nemusíš dělat nic, nedělej nic. Jakmile jednou pravda do života, do nějaké oblasti či tématu vstoupí, přinese své světlo, vyjasní něco, tak už to nejde vzít zpět. Je možné zkoušet utíkat, schovávat...