Zpověď probuzeného

Zpověď probuzeného

Kdysi jsem utíkal před strachem, a tak mě strach kontroloval. Dokud jsem se nenaučil chovat strach jako novorozeně. Naslouchat mu, ale nepoddávat se mu. Ctít ho, ale neuctívat ho. Strach mě už nemohl zastavit. Vešel jsem s odvahou do bouře. Stále mám strach, ale on...